Unia Europejska

1. Rekrutacja I stopnia - 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zielarstwo

Szczegóły
Kod ZIE-S
Jednostka organizacyjna Instytut Zdrowia i Gospodarki
Kierunek studiów Zielarstwo
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Czas trwania Siedem semestrów
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Zainteresowanie surowcami roślinnymi wpisuje się w tendencję powrotu do natury i wyboru rozwiązań ekologicznych. Wzrastająca świadomość społeczeństwa o leczniczych właściwościach roślin, a także popyt na produkty i suplementy diety pochodzenia roślinnego wpływają na rozwój przemysłu zielarskiego. Według ekspertów międzynarodowych, Polska uważana jest za kraj o dużych możliwościach produkcji zarówno, surowców zielarskich wysokiej jakości, jak i przetwórstwa zielarskiego. Plantacje roślin leczniczych w Polsce zajmują powierzchnię ponad 30 tys. hektarów, a prawie 70% skupowanych surowców zielarskich trafia na rynek krajowy do dalszego przetwórstwa, głównie na leki roślinne i produkty spożywcze. Istnieje więc konieczność popularyzacji wiedzy z zakresu właściwości i zastosowania roślin zielarskich. 

Od roku akademickiego 2016/2017 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie rozpoczyna kształcenie na studiach na kierunku Zielarstwo, na specjalnościach: produkcja surowców zielarskich, przetwórstwo zielarskie oraz rośliny zielarskie w produkcji żywności, suplementów diety, leków roślinnych kosmetyków (wybór specjalności następuje po ukończeniu czwartego semestru studiów).

Studia trwają 7 semestrów i kończą się nadaniem tytułu inżyniera

W trakcie trwania studiów studenci:
- zdobędą wiedzę z zakresu szczegółowej uprawy roślin zielarskich,
- poznają metody konserwacji i przechowywania surowców zielarskich,
- nabędą umiejętności w zakresie projektowania i urządzania plantacji i ogrodów zielarskich,
- zapoznają się technologiami produkcji preparatów ziołowych i żywności funkcjonalnej,
- zdobędą wiedzę o maszynach i urządzeniach stosowanych w przetwórstwie zielarskim,
- poznają funkcjonowanie poszczególnych działów przedsiębiorstw przetwórstwa zielarskiego, w tym m.in.: działów kontroli i oceny jakości surowców i  produktów zielarskich, linii produkcyjnych, działów badań, jednostek zajmujących się obrotem i sprzedażą produktów pochodzenia zielarskiego,  
- zdobędą wiedzę ekonomiczną i prawną niezbędną do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie produkcji i przetwórstwa zielarskiego. 
 

Egzamin maturalny (nowa matura) - konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo biologii albo chemii albo wiedzy o społeczeństwie.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady biologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, wiedzy o żywieniu i żywności.