• zaloguj się
  • utwórz konto

4. Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Szczegóły
Kod P-ZBHP
Jednostka organizacyjna Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Forma studiów Podyplomowe
Poziom kształcenia Podyplomowe
Czas trwania Dwa semestry
Wymagany dokument
  • Dyplom studiów I, II lub III stopnia
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (07.06.2022 10:30 – 14.10.2022 23:59)

Czas trwania:
Czasookres kształcenia wynosi 2 semestry. Językiem wykładowym jest język polski. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wszystkich zaliczeń przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Koszt: 3000 zł za dwa semestry (1500 zł za jeden semestr))
Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji podyplomowych: 30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 180

Charakterystyka studiów:
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z kompleksowo ujętą tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy i dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w przedmiotowym zakresie. Studia podyplomowe są w szczególny sposób kierowane do osób zainteresowanych daną problematyką oraz zawodowo związanych z przedmiotowym zakresem lub osób, które mają zamiar podjąć w tym obszarze zatrudnienie lub działalność gospodarczą. Zasadniczym celem studiów jest poszerzenie posiadanych kwalifikacji, przekazanie słuchaczom podstaw teoretycznych niezbędnych do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z uwzględnieniem ich zastosowania w praktyce. Osoby po ukończeniu studiów będą w stanie wykonywać zadania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w instytucjach oraz przedsiębiorstwach.
Zajęcia będą prowadzone w soboty i niedziele przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną uczelni oraz przez specjalistów praktyków z branży.

Sylwetka absolwenta:
Absolwenci studiów podyplomowych doskonalą bądź też podnoszą kwalifikacje zawodowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wskazane kwalifikacje odnoszą się zarówno do kwestii teoretycznych, jak i praktycznych w zakresie szeroko rozumianego prawa ochrony pracy. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje starszego inspektora bhp (Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz.U. z 1997 nr 109 poz. 704 ze zm.).

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Po rejestracji elektronicznej kandydat zobowiązany jest przesłać do sekretariatu:
– dyplom ukończenia studiów inżynierskich, licencjackich lub magisterskich (kserokopia potwierdzona)
– wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy (do wydrukowania po rejestracji elektronicznej)
– 1 zdjęcie (format legitymacyjny)

Na studia podyplomowe na kierunku – Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy przyjmowani są przyjmowani kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Termin rekrutacji: do dnia 14 października 2022 r.
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2022 r.
Warunkiem utworzenia studiów podyplomowych jest zebranie odpowiedniej liczby kandydatów.

Miejsce zajęć: Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
ul. Stanisława Wyspiańskiego 20 (Turaszówka)
Dodatkowe informacje:
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Dział Studiów
38-400 Krosno
Rynek 1, pok. nr 01
tel. 13 43 755 18 (poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00)
e-mail: lukasz.furman@kpu.krosno.pl