• zaloguj się
  • utwórz konto

4. Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie kadrami i płacami

Szczegóły
Kod P-ZKP
Jednostka organizacyjna Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Forma studiów Podyplomowe
Poziom kształcenia Podyplomowe
Wymagany dokument
  • Dyplom studiów I, II lub III stopnia
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (07.06.2022 10:30 – 14.10.2022 23:59)

 Kierunek studiów podyplomowych: Zarządzanie kadrami i płacami

 Liczba semestrów: 2 semestry

 Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 200h

 Liczba ECTS: 30

 Odpłatność: 3.500 zł

 Forma realizacji zajęć: zajęcia w formie tradycyjnej oraz online  

 Rekrutacja trwa do 14.10.2022

 Planowany termin rozpoczęcia: październik 2022

 Warunkiem utworzenia studiów podyplomowych jest zebranie odpowiedniej liczby kandydatów.

 Adresaci: osoby planujące rozpocząć pracę, osoby pracujące w działach kadr

 Charakterystyka studiów: Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, rozliczania wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych, dokumentacji: kadrowej, podatkowej oraz ZUS, jak również systemów kadrowo-płacowych oraz ochrony danych osobowych w zatrudnieniu.

 Sylwetka absolwenta:

 Absolwenci studiów podyplomowych zyskują, doskonalą lub podnoszą kwalifikacje zawodowe w zakresie: prowadzenia dokumentacji kadrowej, rozliczeń podatkowych osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i umowy o pracę, aspektów prawnych zatrudnienia.

 Wymagania przyjęcia: Na studia podyplomowe na kierunku – Zarządzanie kadrami i płacami przyjmowani są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 (PRK) uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

 Wymagane dokumenty: Do dokumentacji składane są:

 - kwestionariusz zgłoszeniowy,

 - dyplom ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich (oryginał lub odpis).

 Wymagane dokumenty należy przesłać(złożyć) w białej wiązanej teczce na adres:

 Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

 ul. Rynek 1, 38-400 Krosno,

 Miejsce realizacji zajęć:

 Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

 ul. Kazimierza Wielkiego, 38-400 Krosno

 Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Łukasz Furman, prof. KPU

 Kontakt:

 Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

 Dział Studiów

 38-400 Krosno

 Rynek 1, pok. nr 01

 tel. 13 43 755 18 (poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00)

e-mail: lukasz.furman@kpu.krosno.pl